Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

oprava střechy kostela

Ke sborovému životu patří i péče o sborové budovy. Stav střechy našeho kostela si vyžádal provést kompletní výměnu krytiny na střeše kostela.

Staršovstvo sboru věnovalo v průběhu roku 2011 velké úsilí přípravě celé akce, zvláště pak  dostatečnému finančnímu zajištění celé akce. Díky finanční spoluúčasti Fondu kultury Zlínského kraje, obce Ratiboř, Jeronýmovy jednoty Českobratrské církve evangelické a v neposlední řadě i členů sboru a ostatních občanů obce, kteří poskytli svou finanční pomoc v podobě darů na tuto opravu, mohlo staršovstvo vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

Do výběrového řízení přišly celkem 4 nabídky, ze kterých byla jako zhotovitel díla vybrána firma Juráň s.r.o. Ústí u Vsetína.

V měsíci březnu dodavatel zahájil práce, podle plánu by práce měly být dokončeny v průběhu měsíce července. Tento termín se podle postupu probíhajících prací jeví jako reálný.

Celou akci chceme ukončit při slavnostních bohoslužbách dne 2. září 2012, při kterých chceme poděkovat Bohu za požehnání celého díla a zároveň jménem celé sborové rodiny poděkovat i všem, kteří se podíleli na zdaru celé akce - zhotovitelské firmě, zástupcům Zlínského kraje, zástupcům obce Ratiboř i všem dárcům z řad členů sboru i ostatních občanů

 

Projekt byl spolufinancován z dotace z Fondu kultury Zlínského kraje.

 

Kontakt

wiera.jelinek@evangnet.cz

FS ČCE v Ratiboři u Vsetína 756 21 Ratiboř č. 221

739 244 848 kazatelka
737 085 326 kurátor

Vyhledávání

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode