Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

Zpráva z Hrotovic - Zvonky z Lidušky.

06.01.2016 21:17
Sestro farářko a bratře faráři,
srdečně Vás zdravím v Novém roce. Vděčně vzpomínáme na prázdninový tábor v Kateřinicích.
Zvonkový soubor se nám podařilo dobře obsadit ještě dalšími hráči. Vystupovali jsme už při třech koncertech, které měly velký úspěch.
Stále více si uvědomuji Vaši velkou zásluhu na založení našeho souboru. Mám radost, že děti hrají s velkým zájmem.
Přeji Vám hodně Božího požehnání do Vaší duchovní a kulturní činnosti v Kateřinicích a Ratiboři.
Vaši
František Malý a ZVONKY Z LIDUŠKY

 

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode