Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

 
KVĚTEN  
1.5. Soubor Zvonků Dobré zprávy slouží ve Věžkách u Kroměříže (11.00hod.)
3.-5.5. Seniorátní víkendovka konfirmandů ve Zlíně.
12.5.

Rodinné bohoslužby – při nichž nám poslouží far. Stanislaw Kaczmarczyk a pěvecký sbor z Českého Těšína.

23.5. Konfirmační zkouška
24.5. Soubor Zvonků Dobré zprávy slouží v Kostelci na Hané.
26.5. Seniorátní evangelická neděle: “Radujme se vždy společně… společně s dětmi“ v Prusinovicich.
30.5. Bohoslužby na Nanebevstoupení Pána Ježíše (čtvrtek, 10.00hod.).

 

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode