Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

Budníček - mateřské centrum

Setkání, kde se  schází maminky s batolaty se konají v pátek od 9.00 do 10.30 hod. podle počasí - v sokolovně, nebo na staré faře.

Sdružení Broučci

Na jaře roku 2014 - pro mladší děti (5-12let) zahájilo činnost sdružení Broučci. Setkání probíhají každou druhou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a také i jinak, dle dohody. Setkáváme se s hrdinami knihy Jana Karafiáta Broučci a zabýváme se i další naučnou a zájmovou činností (soutěže, hry, turistické vycházky, výlety i celodenní) s kulturně poznávací činností.

Nedělní škola

Do kostela můžete přicházet s dětmi a vnoučaty – každou neděli je pro ně připravený bohatý program v Nedělních dětských bohoslužbách zv. Nedělní školou. Spolu se tak učíme z té, pro život nejdůležitější učebnice, Bible. V jejich vedení se od září 2014 střída osm učitelů, kteří spolupracují také na přípravě programů a bojových her při rodinných nedělích, sborových dnech, přifarských táborech a pro Štědrovečerní slavnost.

Náboženství

Náboženství pro děti jejichž rodiče si to přejí, se koná  v budově základní školy v úterý. Vede je p. farářka J. Wiera Jelinek, která se seznamuje s každou třídou už 1. září. Poté pozívá děti na faru a do kostela, kde spolu s učitelkami vede ukázkovou hodinu náboženství pro žáky místní základní školy. Děti se tak mají možnost  seznámit s její nabídkou výuky náboženství. V letě se pro ně uskutečňuje přifarský tábor a tábor pro děti ve Stříteži n.B. (vedeným ostravským sborem).

Dorost
a konfirmandy

Pro žáky 6. až  9. třídy se konají schůzky dorostu a konfirmační příprava vždy ve čtvrtek. Konfirmační vyučováni je dvouleté; koná se na základě příruček, jaké v roce 2012 vydala Synodní rada a na základě Evangelického Katechismu f. Jiřího Grubera. V průběhu vyučováni se mládež  účastní společně s kateřinickými konfirmandy víkendovek.

Zvonky Dobré zprávy

Od srpna roku 2011 se koná týdenní česko-americko-slovenský tábor mládeže. Kromě zvonkohry se na biblických příbězích vyučuje také angličtina, pantomima a divadlo. Po těchto táborech vznikají další soubory Zvonků Dobré zprávy. Mládež tímto získává příležitost vzkvétat ve svých schopnostech, budovat společenství a zapojovat se do neseni Dobré zprávy, totiž Evangelia. Zkoušky souborů se konají každý týden v pátek. Vystoupeni - dle  pozvání.

Starší mládež

se schází nepravidelně, podle zájmu a potřeby.

Skupina mladých zpěváku

se nepravidelně schází na zkouškách a vystupuje podle potřeby.

 

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode