Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

soužití věřících různých vyznání

Z knihy „Popis duší farnosti prženské“ z roku 1845 vyčteme, že v Ratiboři bylo v tom roce 221 „katolických duší“. 
Ze sčítání lidu, konkrétně z  „archů popisných pro sčítání obyvatelstva a nejdůležitějších domácích zvířat užitkových“ podle stavu ze dne 31. prosince 1900 se dovídáme, že v Ratiboři v roce 1900 žilo 171 katolíků, 1 291 evangelíků a 7 židů. 
V roce 1921 se ke katolíkům hlásilo 178 věřících, k evangelíkům 1 173 věřících.
Další údaj o počtu věřících je z roku 1930, kdy se k církvi římskokatolické hlásilo 186 osob a k evangelickému náboženství 1 260 osob. 
A jaký byl stav při sčítání obyvatel v roce 2000? 
Celkový počet obyvatel v Ratiboři byl 1 761, z toho 194 katolíků, 735 evangelíků, 1 církev Československá husitská, 483 bez vyznání. 
Velmi často lze z jednotlivých sčítání vyčíst, že katolíci i evangelíci žijí ve smíšených rodinách, ve společných domácnostech.

 

Ing. Václav Čala
Více se dočtete v knize: „Ratiboř - valašská dědina“

 (zdroj)

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode