Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

Sborový život

 
PRAVIDELNĚ KONANÁ SHROMÁŽDĚNÍ VE SBORU

Srdcem života sboru jsou různá setkání.
Ať už se při nich setkáváme všichni nebo v menších skupinkách.
Všechna setkání jsou však otevřena pro každého
a každý je na ně také srdečně zván.

Neděle

Bohoslužby od 10.00
Nedělní škola pro děti od 10.00
Řádná schůze staršovstva - první neděle v měsíci

Pondělí

Pastorálka – pracovní schůze farářek a farářů Východomoravského seniorátu – druhé pondělí v měsíci
Úterý Mateřské centrum 9.00 – 10.30
Biblická hodina 17.00 – 18.00
Zkouška pěveckého sboru 18.00 – 19.15

Středa

Modlitební setkání 9.00 – 10.00
Náboženství ve dvou skupinách v ZŠ 12.10 – 13. 40
Odpolední pastorační návštěvy 15.00 – 18.00

Čtvrtek

Konfirmační cvičení na faře 17.00 -18.00

Výuka angličtiny pro dvě skupiny dětí (12.45 – 14.30), - pro dospělé začátečníky (15.30 – 16.30) - a dvě skupiny pokročilých 17.30 – 18.30 a 18.30 – 19.30. Výuka probíhá na faře.

Zkouška zvonkohry v Kateřinicích od 15:00 do 16:30 hod.

Pátek

Dopolední pastorační návštěvy 9.00 – 12.00
Zkouška zvonkohry v Kateřiních od 15.00 do 19:00 hod.

Sobota

Schůze sdružení Broučků – každou druhou sobotu 9.00 – 11.00

Pastorační
a zpovědní
služby

Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí pani farářka tohoto sboru své služby a čas.

Křest
a svatba

Příprava na křest a předsvatební příprava dle domluvy s p. farářkou.

Křesťanská
služba

Snažíme se mapovat situaci členů sboru, pečovat o vztahy ve sboru a zajistit službu potřebným sestrám a bratřím, kteří jsou staří, osamělí, nemocní, nemohoucí, lidem, kteří se ocitli na okraji sboru či v těžké životní situaci.

Můžeme zajistit dovoz na bohoslužby i jiná sborová setkání, návštěvu doma i v nemocnici.

Střední generace

Setkání po domluvě k rozhovoru nad současnými tématy.

Uvedené termíny a časy se mohou v průběhu roku měnit.
Informujte se vždy na aktuální program.
Těšíme se na vaši účast a podporu.

 

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode