Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

Účelová sbírka na opravu interieru kostela

22.03.2015 19:59

Oprava kostela – účelová sbírka

Staršovstvo farního sboru v Ratiboři a sborové shromáždění rozhodlo o provedení opravy vnitřní části kostela. Je nutné provést opravu popraskaných částí klenby a stěn, zabránění pronikání vlhkosti zdiva, výměna elektroinstalace, osvětlení a vymalování.

Kostel slouží nejen k bohoslužebným účelům, ale pořádají se zde koncerty, výstavy, křty, svatby a pohřby. Je dominantou celé obce.

S prosbou se obracíme nejen na členy sboru, ale na všechny občany obce Ratiboř, aby jste dle svých finančních možností přispěli na tuto náročnou opravu.

Peněžitý dar je možné odevzdat ve farské kanceláři, kterémukoliv členovi /člence / staršovstva a nebo zaslat na účet sboru vedený u ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, číslo účtu 187315570/0300.

Za finanční pomoc upřímně děkujeme.

Za staršovstvo sboru J.W.Jelinek, farářka a J.Jurášek, kurátor

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode